Artikel:
Amiruddin-Ridwan Janjikan Santunan Kematian Rp 3 Juta
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
Bireun, Cabup, Janji, Santunan, Amiruddin-Ridwan
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9845
Tanggal:
07-02-2017
Halaman:
4
Status:
Artikel:
Amiruddin-Ridwan Janjikan Santunan Kematian Rp 3 Juta
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
Bireun, Cabup, Janji, Santunan, Amiruddin-Ridwan
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9845
Tanggal:
07-02-2017
Halaman:
4
Status:

Kliping Surat Kabar

Tema: Pilkada Aceh 2017
Sumber:Serambi Indonesia

Agustus 2016 - Februari 2017

Harian Serambi Indonesia 22-03-2018 Hal-5

Serambi Indonesia 23-05-2019 Hal-5

Harian Serambi Indonesia 17-04-2018 Hal-5

Serambi Indonesia 09-10-2016 Hal-5

Daftar Artikel Dokumentasi dan Informasi Aceh
Artikel:
Amiruddin-Ridwan Janjikan Santunan Kematian Rp 3 Juta
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
Bireun, Cabup, Janji, Santunan, Amiruddin-Ridwan
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9845
Tanggal:
09-10-2016
Halaman:
4
Status:
Artikel:
Amiruddin-Ridwan Janjikan Santunan Kematian Rp 3 Juta
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
Bireun, Cabup, Janji, Santunan, Amiruddin-Ridwan
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9845
Tanggal:
09-10-2016
Halaman:
4
Status:

Kliping Surat Kabar

Tema: Pilkada Aceh 2017
Sumber:Serambi Indonesia

Agustus 2016 - Februari 2017

Harian Serambi Indonesia 31-03-2018 Hal-4

Harian Serambi Indonesia 12-02-2018 Hal-5

Serambi Indonesia 14-06-2019 Hal-5

Serambi Indonesia 09-06-2018 Hal-5