Artikel:
Fraksi PA Gelar Rapat Bansigoem Aceh
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2019
Kategori:
PA Aceh
Sumber/No:
Harian Serambi Indonesia/No.
Tanggal:
21-01-2018
Halaman:
5
Status:
headline
Artikel:
Fraksi PA Gelar Rapat Bansigoem Aceh
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2019
Kategori:
PA Aceh
Sumber/No:
Harian Serambi Indonesia/No.
Tanggal:
21-01-2018
Halaman:
5
Status:
headline

Kliping Surat Kabar

Tema: Pilkada Aceh 2017
Sumber:Serambi Indonesia

Agustus 2016 - Februari 2017

Serambi Indonesia 01-04-2020 Hal-1

Serambi Indonesia 15-04-2019 Hal-4

Harian Serambi Indonesia 26-04-2018 Hal-1

Serambi Indonesia 12-04-2020 Hal-9

Daftar Artikel Dokumentasi dan Informasi Aceh
Artikel:
Fraksi PA Gelar Rapat Bansigoem Aceh
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2019
Kategori:
PA Aceh
Sumber/No:
Harian Serambi Indonesia/No.
Tanggal:
12-04-2020
Halaman:
5
Status:
headline
Artikel:
Fraksi PA Gelar Rapat Bansigoem Aceh
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2019
Kategori:
PA Aceh
Sumber/No:
Harian Serambi Indonesia/No.
Tanggal:
12-04-2020
Halaman:
5
Status:
headline

Kliping Surat Kabar

Tema: Pilkada Aceh 2017
Sumber:Serambi Indonesia

Agustus 2016 - Februari 2017

1 22-04-2020 Hal-

Serambi Indonesia 29-04-2020 Hal-16

Serambi Indonesia 01-04-2020 Hal-4

Serambi Indonesia 02-06-2020 Hal-10