Artikel:
Amiruddin-Ridwan Janjikan Santunan Kematian Rp 3 Juta
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
Bireun, Cabup, Janji, Santunan, Amiruddin-Ridwan
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9845
Tanggal:
07-02-2017
Halaman:
4
Status:
Artikel:
Amiruddin-Ridwan Janjikan Santunan Kematian Rp 3 Juta
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
Bireun, Cabup, Janji, Santunan, Amiruddin-Ridwan
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9845
Tanggal:
07-02-2017
Halaman:
4
Status:

Kliping Surat Kabar

Tema: Pilkada Aceh 2017
Sumber:Serambi Indonesia

Agustus 2016 - Februari 2017

Serambi Indonesia 11-05-2020 Hal-13

Serambi Indonesia 02-06-2020 Hal-3

Harian Serambi Indonesia 28-03-2018 Hal-5

Harian Serambi Indonesia 03-05-2018 Hal-4

Daftar Artikel Dokumentasi dan Informasi Aceh
Artikel:
Amiruddin-Ridwan Janjikan Santunan Kematian Rp 3 Juta
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
Bireun, Cabup, Janji, Santunan, Amiruddin-Ridwan
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9845
Tanggal:
03-05-2018
Halaman:
4
Status:
Artikel:
Amiruddin-Ridwan Janjikan Santunan Kematian Rp 3 Juta
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
Bireun, Cabup, Janji, Santunan, Amiruddin-Ridwan
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9845
Tanggal:
03-05-2018
Halaman:
4
Status:

Kliping Surat Kabar

Tema: Pilkada Aceh 2017
Sumber:Serambi Indonesia

Agustus 2016 - Februari 2017

Serambi Indonesia 01-10-2016 Hal-1

Serambi Indonesia 21-06-2018 Hal-4

Serambi Indonesia 09-06-2020 Hal-18

Serambi Indonesia 10-05-2020 Hal-9