Artikel:
KIP Pijay Persiapkan 1544 Tenaga PPS
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
KIP, Pijay, Persiapan, Tenaga PPS
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9828
Tanggal:
20-01-2017
Halaman:
5
Status:
Artikel:
KIP Pijay Persiapkan 1544 Tenaga PPS
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
KIP, Pijay, Persiapan, Tenaga PPS
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9828
Tanggal:
20-01-2017
Halaman:
5
Status:

Kliping Surat Kabar

Tema: Pilkada Aceh 2017
Sumber:Serambi Indonesia

Agustus 2016 - Februari 2017

Serambi Indonesia 28-04-2020 Hal-13

07-04-2020 Hal-3

Harian Serambi Indonesia 06-03-2018 Hal-4

Harian Serambi Indonesia 20-03-2018 Hal-4

Daftar Artikel Dokumentasi dan Informasi Aceh
Artikel:
KIP Pijay Persiapkan 1544 Tenaga PPS
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
KIP, Pijay, Persiapan, Tenaga PPS
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9828
Tanggal:
20-03-2018
Halaman:
5
Status:
Artikel:
KIP Pijay Persiapkan 1544 Tenaga PPS
Tema:
Pemilu Kepala Daerah Aceh Tahun 2017
Kategori:
KIP, Pijay, Persiapan, Tenaga PPS
Sumber/No:
Serambi Indonesia/No. 9828
Tanggal:
20-03-2018
Halaman:
5
Status:

Kliping Surat Kabar

Tema: Pilkada Aceh 2017
Sumber:Serambi Indonesia

Agustus 2016 - Februari 2017

Serambi Indonesia 12-04-2020 Hal-1

Serambi Indonesia 08-02-2017 Hal-13

Serambi Indonesia 08-06-2020 Hal-13

16-04-2020 Hal-10